×

Wij gebruiken cookies voor het verwerken van data. Meer weten? 

Hulp nodig met kiezen? 0348 80 99 77

Je bestelling altijd thuis gemonteerd geleverd.

Standaard gratis verzending in Nederland

PRIVACYBELEID

Privacybeleid: PRIVACYVERKLARING

Ralph Voet hecht veel waarde aan de privacy van haar afnemers. U bent er als relatie van verzekerd dat Ralph Voet zorgvuldig omgaat met uw gegevens en dat de opslag van uw gegevens beveiligd is. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat we doen met uw gegevens en welke keuzes u heeft in het gebruik van deze gegevens. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten van Ralph Voet.

Contactgegevens:

Ralph Voet

Ohmweg 1

3442 AA Woerden http://www.ralphvoet.nl

welkom@ralphvoet.nl

0348-809977

M. Willemse is de Functionaris Gegevensbescherming van Ralph Voet, zij is te bereiken

via marianne@ralphvoet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ralph Voet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Adresgegevens*

– Telefoonnummer (mobiel)*

– E-mailadres*

– Bankrekeningnummer* (voor te verrichten of ontvangen betalingen)

– Voor- en achternaam (van contactpersonen of privépersonen)

– Geslacht

* zakelijk en in geval van particulieren privé

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Ook verwerken wij geen gevoelige persoonsgegevens.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via marianne@ralphvoet.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ralph Voet verwerkt uw (persoons)gegevens in de eerste plaats om producten en diensten aan te kunnen bieden en leveren op het gebied van (project)inrichting en stoffering. Denk hierbij aan de volgende doelen:

– Verzenden van informatie in een (service)vraag-, offerte- of ordertraject

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

te kunnen voeren

– U te informeren over onze diensten en producten (nieuws of wijzigingen) bijvoorbeeld

middels een nieuwsbrief

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om gedane zaken boekhoudkundig correct te kunnen verwerken

– Het verwerken van uw betaling

– Ralph Voet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en bijbehorende

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Ralph Voet neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ralph Voet) tussen zit. Ralph Voet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

· Mijn on-line applicatie: CRM systeem, waarin offerte- en ordertrajecten worden verwerkt, aanvragen en klachten worden geregistreerd en van belangzijnde informatie wordt opgeslagen om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

· Twinfield: boekhoudkundig systeem voor het verwerken van de boekhouding.

· MS Outlook: voor het ontvangen en sturen van e-mail.

· MS word: voor het genereren van diverse documenten.

· MS excel: voor het genereren van diverse documenten/calculaties.

· P-con: voor het maken van inrichtingstekeningen van door u aangegeven ruimtes

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Ralph Voet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

· Bedrijfs- en/of persoonsgegevens, personalia, adres, telefoonnummer en email worden bewaard zolang als onze relatie duurt en u eventueel als contactpersoon in dienst bent bij onze klantrelatie of leverancier en de wettelijke noodzaak.

· NAW en contactgegevens die gekoppeld zijn aan een offertetraject worden bewaard zolang als nodig is en een beslissing is genomen, prijs niet meer geldig is of product niet meer leverbaar is.

· NAW en contactgegevens die gekoppeld zijn aan een ordertraject worden bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en langer indien nog sprake kan

zijn van eventuele productgarantie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ralph Voet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens bijvoorbeeld bij de levering van onze diensten waarbij een derde partij wordt ingeschakeld. Als een bezorger, monteur of stoffeerder bij u komt, wordt deze in sommige gevallen door ons ingeschakeld. Deze partijen moeten weten waar uw organisatie is gevestigd en wie contactpersoon is voor de levering. Vanzelfsprekend verstrekken wij niet meer gegevens aan derden dan nodig is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ralph Voet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Ralph Voet gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ralph Voet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat be

ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marianne@ralphvoet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ralph Voet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Ralph Voet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie of met marianne@ralphvoet.nl.

×

Iemand koos zojuist voor

Recentelijk bekeken

Top